Contact

MIC.SK. s.r.o.

Malookočska 698/18

SK-93028 Okoč

Slovakia

Tel: +(421).........

Email: info{at}camionparts.com

DPH/VAT nr.:SK 2022611558

Register (IČO): 44 128 746

OTP Banka Slovensko a.s

Veľký Meder

Číslo bankového účtu: 10386576/5200

IBAN: SK78 5200 0000 0000 1038 6576

BIC/SWIFT: OTPV SK BX

camionparts.com